top of page
Fog and Nature

Geld en gift 

Fondswerving - Crowdfunding – Financieel beheer – Relatiebeheer

 • Toegezegde subsidies en fondsen verwerven: aanvragen van subsidies en fondsen, informeren en afleggen van financiële verantwoording naar deze verstrekkers. 
   

 • Sponsoren zoeken/contacten onderhouden: sponsoren en donateurs bepalen de impact van het voedselbos. Hoe meer sponsoren en donateurs, hoe meer succesvol het voedselbos is. We hebben een plan hiervoor gemaakt (zie ook pagina donateurs en sponsoren). En we zoeken mensen om dit plan verder mee uit te werken.  
   

 • Leningen verwerven beheren.
   

 • Ondersteuning van de penningmeester Jos waar mogelijk.  
   

 • Samen nadenken over mogelijke verkoop en verwerking van de oogst van het voedselbos.
   

 • En met deze afnemers contacten onderhouden.  

Woman Working in Greenhouse

Resultaten:

Group Planting a Tree
bottom of page