top of page
Fog and Nature

Wie zijn wij

Het voedselbos; een plek waar het zoemt van het leven, met het gevoel van een paradijs. Waar voedsel in overvloed groeit, waar je tot rust kunt komen en met de natuur mee kunt werken. Een plek waar mensen geïnspireerd raken en waar mooie ontmoetingen ontstaan.

Groep.jpg

De stichting voedselbos bestaat uit de volgende mensen

Missie & Visie 

Het voedselbos; een plek waar het zoemt van het leven, met het gevoel van een paradijs.

Waar voedsel in overvloed groeit, waar je tot rust kunt komen en met de natuur mee kunt werken. Een plek waar mensen geïnspireerd raken en waar mooie ontmoetingen ontstaan.

We geloven erin dat het voedselbos een enorme verrijking voor het landschap vormt door de diversiteit aan planten, vogels, insecten, amfibieën en zoogdieren (waaronder ook de mens natuurlijk).

 

De omgeving van Lage Mierde is bosrijk, maar het betreft veelal productiebos met daarin overwegend dennen, eiken en berken.

Verder zie je er landbouw in verschillende monoculturen.

Het voedselbos zal bestaan uit honderden verschillende soorten bomen, struiken en kruiden en biedt verschillende microklimaten door hoogteverschillen, zon/schaduw plekken en een afwisseling van dichte bebossing en open plekken.

Door de aanleg van verschillende poelen sluit het perceel aan als “stepping-stone” bij het nabijgelegen beekdal van rivier de Reusel dat dit jaar opnieuw wordt ingericht en waarbij de rivier weer mag meanderen, als onderdeel van het Natura 2000-gebied 

Transitie landbouw 

We zien dat momenteel de landbouw in een transitie zit. Een transitie waarin de huidige manier van landbouw wordt omgevormd naar verschillende nieuwe manieren van landbouw. Het voedselbosmodel is er daar een van, het is een erkend landbouwmodel en o.a. de Green Deal voedselbossen heeft er voor gezorgd dat deze vorm van landbouw snel terrein wint en in de belangstelling staat. 

Een voedselbos kenmerkt zich doordat er organisch materiaal in de bodem wordt opgebouwd in plaats van afgebroken. Ook houdt het water in de bodem vast, maakt het geen gebruik van meststoffen en pesticiden, legt het koolstof vast, resulteert het in een diverse oogst die weer zorgt voor economische en ecologische veerkracht, het richt zich op een lokale afzetmarkt i.p.v. een wereldwijde afzetmarkt. Allemaal redenen waardoor deze vernieuwende manier van landbouw een plaats verdient in het huidige landbouwareaal. 

Planting a Plant
Image by Jed Owen

Goed voorbeeld 

Wij willen graag een goed voorbeeld zijn voor boeren die het anders willen doen. Dat doen we door het perceel in te richten met verschillende voedselbosmethoden. Een waardevol aspect van het voedselbos wordt het verzorgen van educatie, zoals het geven van rondleidingen aan boeren en burgers en het faciliteren van een onderzoekslocatie voor studenten.

 Daarnaast is het ook voor onszelf een plek om te leren. Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen zien en ervaren hoe het voedselbos zich ontwikkelt. Dat ze begrijpen hoe het ecosysteem functioneert, dat ze verbinding hebben met de oogst en dat het voedselbos een voorbeeld is voor boeren, burgers en andere geïnteresseerden. 

Cadeau voor de omgeving  

We willen met de komst van het voedselbos in Lage Mierde het dorp verrijken. We zien het als een cadeau voor de inwoners van het dorp en de omliggende gemeenten. En zelfs voor de vele wandelaars in het gebied. Een plek die mensen samenbrengt. Een plek die mensen met de natuur verbindt.Het voedselbos zorgt voor verbinding, en die verbinding zorgt ervoor dat er goed voor de plek gezorgd kan worden.

In financiële zin heeft het dorp de middelen om het project te realiseren en kan er in ruil daarvoor geoogst worden. Deze “ruil” tussen de stichting en haar oogstgenoten wordt later in het projectplan verder omschreven. De oogstgenoten (deelnemers die oogstpakketten afnemen) genieten niet alleen van de oogst, maar ook van de mogelijkheid om samen te komen. Om de seizoenswisselingen te vieren, de oogst te vieren, samen te plukken, te   helpen met het beheer en met het hele gezin van de paradijselijk mooie plek te genieten. 

De basisschool van het dorp krijgt een deel van het voedselbos tot zijn beschikking om met de leerlingen kleinfruit en kruiden te kweken en om de locatie te gebruiken als buiten leslokaal.Biologisch – ecologisch – duurzaam  

Tenslotte staan we ervoor om biologisch, onbespoten voedsel te verbouwen binnen een natuur-inclusief systeem voor de mensen uit het dorp en de omgeving. Een waarde die steeds belangrijker wordt. 

Dat het perceel rustig gelegen is en grenst aan het natuurgebied is voor ons belangrijk. Hierdoor wordt het voedselbos deel van het natuurgebied en komen de kwaliteiten van het bos terug in het voedselbos. Denk aan plaagbeheer dat aan het ecosysteem wordt overgelaten en de belevingswaarde.

De aangrenzende landbouwpercelen geven in de toekomst een duidelijk verschil tussen de huidige landbouw en het voedselbosmodel als landbouwmethode. Dat de grond wordt omgevormd van landbouwgrond naar voedselbos grond maakt het interessant om allerlei metingen te verrichten gericht op bodemgesteldheid, biodiversiteit en financiële kosten en opbrengsten. 

Image by CDC
Image by Anaya Katlego
Missie & Visie

Wat is een voedselbos?  

De voordelen van een voedselbos is in het kort: 

 • Weinig onderhoud en een hoge efficiëntie

 • Grote verscheidenheid aan producten 

 • Hoge voedingswaarde 

 • Veerkracht bij klimaatextremen 

 • Biologisch duurzaam

 • Gunstig voor het milieu 

 • Aantrekkelijk door hoge diversiteit  

Een voedselbos is een bos met planten die direct of indirect nuttig zijn voor mensen. Het kan een tuin zijn waar van bodem tot kruin voedsel wordt geproduceerd. Van noten, appels in de boom, fruitstruiken tot bladgroentes op de grond, knolgewassen en zelfs een paddenstoeltje onder de grond. Deze landbouwmethode is gebaseerd op permanente polycultuur als tegenhanger van de vluchtige monoculturen.

Eigenlijk is een voedselbos een zorgvuldig ontworpen ecosysteem voor de lange termijn van nuttige planten. Een bos met een goede bodemvruchtbaarheid en een efficiënte voedselkringloop. De diversiteit is van belang; de grootte van het bos is van minder belang. 

Wat is een voedselbos?

Doelstellingen stichting
voedselbos Lage Mierde  

Deze stichting heeft de volgende doelstellingen:  

 • Realisatie en beheer van het voedselbos op ecologische wijze.  
   

 • Exploitatie van het voedselbos en het verzorgen van educatie omtrent voedselbossen en natuureducatie.
   

 •  De leefbaarheid van Lage Mierde vergroten voor planten, dieren en mensen. 

Wat het bestuur allemaal gaat doen om deze doelstellingen te bereiken staat in ons beleidsplan. Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers en ontvangt geen beloning voor haar activiteiten. 

Image by Dmitry Dreyer
Doelstellingen
bottom of page