top of page
Fog and Nature

​Groen en doen

Ontwerp – Aanplant – Beheer  

  • Ontwerpplan: Het ontwerpplan is klaar, eventueel bijstellen van het ontwerpplan waar nodig. Voorbereiden van het grondwerk.

  • Plantlijsten: opstellen van plantlijsten op basis van het ontwerpplan. Hoeveel planten, bomen, struiken en zaaigoed zijn waar nodig?  

  • Plantplanning: opstellen van een planning voor het daadwerkelijk aanplanten van alle bomen, struiken, etc.  

  • Grondwerk: ophogen van het perceel met 3000m3 zwarte aarde, het aanleggen van de paden, het graven van de 3 poelen.  

  • Aanplanten: het daadwerkelijk uitvoeren van de plantplanning in diverse fasen (hagen – productiebos – romantische bos). En dan over 2-3 jaar aanleggen van de poelbeplanting. 

Woman Shopping at Plant Market

Resultaten:

Planting New Trees
  • Moestuin: aanleg van de moestuin voor de kinderen van de basisschool. Samen met de kinderen een plan maken om een moestuin te maken en deze samen te beheren.  

  • Beheerplan: samen opstellen van een beheerplan voor de verschillende delen van het bos.  

  • Beheer voedselbos: het voedselbos is voor luie boeren, maar heeft af en toe enig beheer nodig. Denk dan aan het maaien van de paden, 1x per jaar snoeien, vlechten van de hagen, schouwen van het perceel (groeit alles nog op de juiste plek).  

  • Beheer moestuin: voor de iets minder luie boeren. De moestuin is voor de kinderen van de basisschool en heeft wel degelijk wekelijks onderhoud nodig. 

bottom of page