top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverFrans van Berkel

Jaarverslag voedselbos 2021

Wat is er allemaal in 2021 gedaan? Hier een korte terugblik op afgelopen jaar.


Organisatie

Stichting Voedselbos Lage Mierde bestaat uit 7 enthousiaste bestuursleden. Naast het maken van de statuten en het officieel oprichten van de stichting bij de notaris zijn we bezig geweest met het aanvragen en krijgen van de ANBI-status bij de belastingdienst. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat het voedselbos zich geheel inzet voor het algemeen belang en aan alle voorwaarden hieraan voldoet. Dit levert voordelen op voor de stichting maar ook donateurs kunnen hierdoor fiscale voordelen hebben.


Voedselbos Lage Mierde Bestuur
vlnr achter: Yvonne en Frank Linschoten, Jos Gerrekens, Frans van Berkel. Voor: Martijn Ballemans en Marie-Claire Maille. Op de foto ontbreekt Marcel vd Brink

Werven van vrijwilligers. Op dit moment hebben we ruim 40 mensen bereid gevonden om ons te helpen. Met name voor de plantdagen in maart en april hebben we ook veel hulp nodig om de ruim 4.000 bomen en struiken aan te planten.

Hiernaast is ook de werkgroep Moestuin gestart. 9 vrijwilligers gaan samen met de basisschool zorgen voor een moestuin, waar de leerlingen kennis maken met het telen van groenten, maar ook kennismaken met het voedselbos.


Website en social media

Er is hard gewerkt aan deze website voor en over het voedselbos. Doel van deze website is om alle achtergrondinformatie van de stichting te verzamelen en te delen met belanghebbenden en belangstellenden. Hiernaast hebben we ook een facebook-pagina voor de laatste informatie en foto’s aangemaakt.

Dit alles zorgt ervoor dat we voorbereid zijn om in 2022 te starten met blogs, vlogs en nieuwsbrieven.


Crowdfunding en subsidies

We zijn in september gestart met een crowdfundingactie.

Vanwege corona konden we helaas niet alle geplande activiteiten uitvoeren, maar we hebben o.a. wel een informatieavond, een yoga-sessie voor het voedselbos en een informatieve wandeling naar het perceel van het voedselbos georganiseerd.

Ook hebben we via social media en onze website veel mensen persoonlijk benaderd om ons te steunen.

Tevens zijn we in 2021 gestart met het benaderen van diverse fondsen, de provincie en andere organisaties voor het financieel ondersteunen van het voedselbos. De eerste resultaten zijn in dit jaar bereikt. Van de provincie en het Prins Bernard cultuurfonds hebben we subsidie ontvangen.


Grondwerk en voorbereidingen aanplanten

Er is een ontwerp voor het perceel gemaakt. Het voedselbos zal bestaan uit een aantal onderdelen waarmee een maximale variatie wordt nagestreefd. Zo komen er twee oogstcirkels, waarvan één voor de biologische boer die de producten verwerkt en verkoopt via zijn boerderijwinkel en één oogstcirkel voor de stichting die productpakketten via oogstabonnementen aan de man zal brengen. Ook worden er diverse poelen en hagen aangelegd en is er ruimte voor een romantisch deel, waar bomen en struiken meer door elkaar zullen staan. In het midden van het bos komt bij een poel een open plek met ruimte voor educatieve activiteiten. Tenslotte zal er een deel worden gereserveerd voor een moestuin voor de basisschool. Het ontwerpplan houdt rekening met het grondwaterpeil en biedt voldoende variatie voor verschillende biotopen.

Dit jaar hebben we ruim 3500 m3 zwart zand toegevoegd om het perceel wat op te hogen. En de 3 poelen zijn uitgegraven. De grootste poel bevindt zich in de noordwestelijke hoek van het perceel en bevat een klein eilandje.

De bedoeling is dat we de eerste jaren de poelen tot rust laten komen en kijken hoe ze zich ontwikkelen m.b.t. flora en fauna. De poelen zorgen voor het vasthouden van het water en hebben dus hun eigen biotoop.


111 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page